Refund and Returns Policy

นโยบายในการเปลี่ยนสินค้า

 1. เรามุ่งมั่นที่จะสร้างความพึงพอใจให้กับสินค้าที่คุณสั่งซื้อ
 2. ในกรณีที่คุณไม่พอใจกับการซื้อของคุณ คุณสามารถแลกเปลี่ยนสินค้าที่ซื้อจากเว็บไซต์ ophealth.co ได้ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับสินค้าจริง โดยมีเงื่อนไขว่าสินค้าที่จะมีการส่งคืนสินค้าเพื่อแลกเปลี่ยน ไม่ได้ใช้งาน สะอาด และอยู่ในสภาพบรรจุภัณฑ์เดิม ในกรณีนี้ โปรดติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของเราเกี่ยวกับช่องทางที่สะดวกที่สุดสำหรับคุณในการขอเปลี่ยนสินค้า
 3. โปรดเก็บใบเสร็จหรือหลักฐานการชำระเงินของคุณ เนื่องจากจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ยืนยันในขณะที่ทำการเปลี่ยนสินค้าของคุณ

เบอร์ติดต่อทีมบริการลูกค้า: 02 114 7474 (9.00 – 17.00 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ)

นโยบายการคืนสินค้า  / คืนเงิน

ลูกค้าที่ซื้อผลิตภัณฑ์จากช่องทางเว็บไซต์และโซเชียลมีเดียของทางบริษัท สามารถแจ้งปัญหาเกี่ยวกับสินค้าได้ที่ช่องทางการแชท หรือติดต่อทีมบริการลูกค้าของเราเพื่อขอความช่วยเหลือ โดยติดต่อที่โทรศัพท์ 02 114 7474  เพื่อยื่นข้อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาของผลิตภัณฑ์ เจ้าหน้าที่จะดำเนินการพิจารณาแก้ไขปัญหาของคุณตามนโยบายการเรียกร้องปกติ หลังจากตรวจสอบสินค้าตามขั้นตอนการยื่นข้อเรียกร้องทางเราจะดำเนินการตามขั้นตอนอย่างยุติธรรม

ซึ่งลูกค้าสามารถคืนสินค้าตามกรณีดังต่อไปนี้

 1. จัดส่งสินค้าผิดขนาดให้กับลูกค้า
 2. จัดส่งสินค้าที่มีลักษณะแตกต่าง หรือไม่มีส่วนคล้ายคลึงกับรูปภาพของสินค้าที่ได้แสดงไว้ในหน้ารายละเอียดสินค้า
 3. จัดส่งสินค้าที่มีสภาพชำรุด เสียหาย หรือไม่สามารถใช้งานได้ตั้งแต่ได้รับสินค้า ให้กับลูกค้า
 4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตรวจสอบสภาพสินค้าที่ลูกค้าส่งกลับคืนมาก่อนดำเนินการคืนเงินให้แก่ลูกค้า
 5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการรับเปลี่ยนสินค้าภายใต้นโยบายและเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น

เงื่อนไขการคืนเงิน

 1. หากไม่พอใจสินค้าทางเรายินดีรับ คืนสินค้า ภายใน 7 วัน หลังการรับสินค้านั้นแล้วหากเกินจากวันเวลาดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการไม่รับคืนสินค้า
 2. หากตรวจพบว่าสินค้าชำรุดเสียหาย กรุณาติดต่อภายใน 7 วันทำการ นับจากวันที่ได้รับสินค้าจากเรา โดยเราจะทำการคืนเงินให้ตามรายการที่คุณชำระนั้น ๆ หากกรณีที่ติดต่อเราช้ากว่า 14 วัน เราจะพิจารณาคืนเงินให้ตามความเหมาะสม และขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของทีมบริหาร ทั้งนี้เราจะคืนเงินในกรณีที่ลูกค้าส่งสินค้ากลับมาที่บริษัทก่อนเท่านั้น

รูปแบบการคืนเงิน

 • กรณีชำระผ่านบัตรเครดิต คุณจะได้รับการคืนเงินโดยการคืนวงเงินให้กับบัตรเครดิตที่คุณชำระ ทั้งนี้ระยะเวลาขึ้นอยู่กับนโยบายของผู้ให้บริการ Payment Gateway
 • กรณีชำระผ่านธนาคารหรือบัตรเดบิต คุณจะได้ครับการคืนเงินโดยการโอนเงินสดเข้าบัญชีของคุณ ระยะเวลาดำเนินการ 7 วันทำการ

* การคืนเงินหมายถึงจำนวนเงินตามรายการสั่งซื้อเท่านั้น โดยค่าบริการจัดส่งสินค้ากลับ ทางบริษัทจะพิจารณาเป็นรายกรณี