รีวิวผลิตภัณฑ์ฮอร์สซี่

HORSY อันดับ 1 ในใจคุณผู้หญิงที่ผมร่วงผมบางผู้หญิงผมบางจากกรรมพันธ์

โอแอนด์พี ฮอร์สซี่ ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร บำรุงเส้นผมจากภายในสู่ภายนอก เพื่อแก้ปัญหาผมร่วง ผมบาง หรือผู้หญิงผมบางจากกรรมพันธุ์ คิดค้นขึ้นมาโดยเฉพาะสำหรับคุณผู้หญิงสัมผัสประสบการณ์ผมดกหนาขึ้นได้ชัดเจนใน 4 เดือน ผมดูหนาขึ้น หน้าดูเด็กลง “ผมดกหนาได้ อย่างใจฝัน”

ก่อนใช้

เดือนที่ 1

เดือนที่ 2

เดือนที่ 3

เดือนที่ 4

0