เชื่อมต่อการแจ้งเตือนไลน์

คุณเชื่อมต่อกับ LINE แล้ว เราจะส่งสถานะคำสั่งซื้อให้คุณทาง LINE