สืบสานศิลปะการต่อสู้ไทย OQT มอบน้ำใจสนับสนุนนักกีฬา

Facebook
Twitter
Email

ศึกนเรศวรไฟท์ ณ ลานท่าข้าว จังหวัดพิษณุโลก

ในวันที่ 6 กุมภาพันธุ์ 2565 คณะผู้บริหาร บริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด มีโอกาสได้รับเชิญเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ การแข่งขัน วันมวยไทย ศึกนเรศวรไฟท์ ณ ลานท่าข้าว มาร์เก็ต จังหวัด พิษณุโลก นอกจากความสนุกสานที่ได้รับชมการแข่งขันกีฬา ดี ๆ แล้ว ทางผู้บริหารยังได้ร่วมมอบเงินสนับสนุนเงินรางวัล มูลค่า 10,000 บาทให้กับทางสมาคมมวยไทยพิษณุโลก เพื่อมอบให้กับนักกีฬาอีกด้วย

ลานท่าข้าว มาร์เก็ต เป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ของชาวพิษณุโลก บนเนื้อที่ 43 ไร่ ที่ได้เปิดให้บริการเป็นแหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหารชื่อดัง เพื่อให้ชาวพิษณุโลก และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวยังจังหวัดพิษณุโลกได้มาพักผ่อนหย่อนใจกัน อีกทั้ง ยังมีการจัดแบ่งโซนที่หลากหลาย อาทิ โซนร้านค้า ร้านอาหาร ลานกิจรรมอย่างลานเสก็ตที่ใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ โซนการแสดงที่มีเหล่าเยาวชนและผู้ที่มีความสามารถผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาแสดงความสามารถกันอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนร่วมทุกท่านที่จัดกิจกรรมดี ๆ แบบนี้และหวังเป็นอย่างยิ่งว่า เราจะได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนกิจกรรมดี ๆ เฉกเช่นนี้สืบไป

อ่านบทความอื่นๆ