OQT มอบเงินสนับสนุน สิ่งของจำเป็น และกำลังใจให้แก่จังหวัดสุโขทัย ร่วมสู้วิกฤติโควิดระบาดรอบ 3

Facebook
Twitter
Email

ท่ามกลางสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ทางคณะผู้บริหาร บริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด ได้ตระหนักถึงความยากลำบากของประชาชน และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างทุ่มเท เสียสละเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ในวันที่ 23 ธันวาคม 2564 ทีมผู้บริหารจึงได้เข้ามอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม และมอบเงินสนับสนุน เพื่อสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ พร้อมกำลังใจให้แก่นักรบเสื้อกาวน์ หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข โรงพยาบาลสุโขทัย

บริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด ยังคงมุ่งมั่นในเจตนารมณ์ช่วยเหลือคนไทยให้ก้าวผ่านสถานการณ์ COVID-19 อันเป็นวิกฤติที่สร้างความสูญเสียต่อของคนเป็นจำนวนมาก และสร้างความเสียหายทางเศรษฐกิจไปทั่วโลก

เราจึงขอยืนเคียงข้างชาวไทยและเชื่อว่าทุกเหตุการณ์จะผ่านพ้นไปได้ด้วยดีโดยเร็ว และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าเราจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างกำลังใจ ความสุข และรอยยิ้มให้กับทุกท่าน

อ่านบทความอื่นๆ