ความสำเร็จครั้งสำคัญของ O&P (โอแอนด์พี) และมหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมผลิตและจัดจำหน่ายนวัตกรรม “เครื่องดื่มสูตรครบถ้วนปรับเนื้อสัมผัสชนิดผง”

Facebook
Twitter
Email

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2566 คุณโอมรัตน์ เพ็ญสวัสดิ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด (O&P Quality Trade Co., Ltd.) ร่วมลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิเพื่อผลิตและจำหน่าย และลงนามใน “บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านโภชนาการ” กับ รศ.ดร.ชลัท ศานติวรางคณา ผู้อำนวยการสถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล รศ.ดร.ยศชนัน วงศ์สวัสดิ์ ผู้อำนวยการบริหารจัดการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (iNT) มหาวิทยาลัยมหิดล

AnyConv.com 20230426 game Media for Website พิธีลงนามเครื่องสูตรครบถ้วนเนื้อสัมผัสชนิดผง 22 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ และสถาบันโภชนาการมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกัน เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนทางการแพทย์ที่จะออกสู่ท้องตลาดในอนาคต สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการควบคุมสารอาหาร เช่น กลุ่มผู้ป่วยเบาหวาน กลุ่มผู้ป่วยมะเร็ง หรือในกลุ่มผู้บริโภคที่ต้องการกำหนดแคลลอรี่ เช่น ผู้ที่ต้องการลดน้ำหนัก

AnyConv.com 20230426 game Media for Website พิธีลงนามเครื่องสูตรครบถ้วนเนื้อสัมผัสชนิดผง 18 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ

ในวันนี้บริษัทฯ ได้รับอนุญาตให้ใช้สิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนชนิดเครื่องดื่มสูตรครบถ้วนปรับเนื้อสัมผัสชนิดผง ซึ่งบริษัทหวังเป็นอย่างยิ่งว่าผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนี้ จะช่วยแก้ไขภาวะการกลืนลำบากให้กับผู้บริโภคซึ่งภาวะการกลืนลำบากนี้พบได้ในประชากรทั่วไปตั้งแต่ 2-20% และพบได้มากถึง 60% ในผู้สูงอายุ

AnyConv.com 20230426 game Media for Website พิธีลงนามเครื่องสูตรครบถ้วนเนื้อสัมผัสชนิดผง 16 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ

กลุ่มผลิตภัณฑ์อาหารทดแทนนี้ ถือเป็นก้าวสำคัญของบริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด (O&P Quality Trade Co., Ltd.) ในการนำองค์ความรู้ และนวัตกรรม มาสู่ภาคอุตสาหกรรม และการค้า เพื่อตอบสนองความต้องการ และเพิ่มคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้บริโภค ซึ่งมีแผนที่จัดจำหน่ายผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ทางสื่อออนไลน์ ทางร้านค้าชั้นนำ หรือ แม้แต่ทางทีวีช็อปปิ้ง

AnyConv.com 20230426 game Media for Website พิธีลงนามเครื่องสูตรครบถ้วนเนื้อสัมผัสชนิดผง 24 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ

ความร่วมมือที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความมุ่งมั่นและวิสัยทัศน์ของบริษัทฯ ในการนำองค์ความรู้และนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทางการค้าในอนาคต

AnyConv.com 20230426 game Media for Website พิธีลงนามเครื่องสูตรครบถ้วนเนื้อสัมผัสชนิดผง 25 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ

โดยสรุป การเปิดตัวผลิตภัณฑ์ล่าสุดของ บริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด (O&P Quality Trade Co., Ltd.) ถือเป็นความสำเร็จครั้งสำคัญที่มอบความหวังและแนวทางแก้ไขที่จำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีปัญหาในการกลืน ซึ่งความมุ่งมั่นของบริษัทในด้านคุณภาพ นวัตกรรม และการปรับปรุงชีวิตของคนที่มีความต้องการด้านสุขภาพที่เฉพาะเจาะจง เห็นได้ชัดเจนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ก้าวหน้านี้ บุคคลที่มีปัญหาในการกลืนจะได้รับสารอาหารครบถ้วน ช่วยเพิ่มระบบภูมิคุ้มกัน ให้มีสุขภาพทางเดินอาหารที่ดี และเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ที่มีปัญหาสุขภาพ

อ่านบทความอื่นๆ