บริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด ”ร่วมมอบทุนสนับสนุนทางการศึกษา” ให้นักเรียน โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม

Facebook
Twitter
Email

มื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมา ทางโรงเรียนสุโขทัยวิทยา จังหวัดสุโขทัย ได้จัดงาน “มอบทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โครงให้โอกาสทางการศึกษา งานแนะแนวโรงเรียนสุขโขทัยวิทยาคม” เพื่อมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนดี

ในวันเดียวกันนี้ บริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด ได้เป็นหนึ่งในผู้ร่วมสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการนี้ โดยได้มอบ **“ทุนบริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด”** ให้กับนักเรียนที่มีผลการเรียนและมีความประพฤติดี จำนวน 4 คน เพื่อเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนทางการศึกษาให้กับนักเรียนโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม โดยมีคุณโอมรัตน์ ขึ้นเป็นตัวแทนในการมอบทุนสนับสนุนทางการศึกษาในครั้งนี้ 

ขอขอบพระคุณ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุโขทัยวิทยา ที่ได้เปิดโอกาสให้ บริษัท โอแอนด์พี ควอลิตี้เทรด จำกัด ได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนการศึกษาไทย เพื่อสร้างเยาวชนที่ดี ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณค่าในอนาคต
20231222 Jen Banner ภาพประกอบเว็บไซต์ มอบทุนการศึกษา 06 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ
20231222 Jen Banner ภาพประกอบเว็บไซต์ มอบทุนการศึกษา 04 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ
20231222 Jen Banner ภาพประกอบเว็บไซต์ มอบทุนการศึกษา 05 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ
20231222 Jen Banner ภาพประกอบเว็บไซต์ มอบทุนการศึกษา 03 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ
20231222 Jen Banner ภาพประกอบเว็บไซต์ มอบทุนการศึกษา 02 Herrmetto ยาปลูกผม ผมร่วง แก้หัวล้าน ผลิตภัณฑ์ดูแลรักษาเส้นผมชั้นนำ

อ่านบทความอื่นๆ