O&P Quality Trade Company Limited

Content Creator Exam

Content Creator Exam #2

ขอท่านทำแบบทดสอบกับเราซักเล็กน้อย

โจทย์ : เราอยากให้ท่านเขียน Content นำเสนอตัวท่านเองว่า"ทำไมเราถึงจะต้องเสียใจหากไม่ได้ท่านมาร่วมงาน"

เรามี Keyword ให้ 3 ข้อคือ

  1. Mindset
  2. Skillset
  3. Toolset

?กรุณาตรวจคำตอบของท่านให้ดีก่อนกดส่งคำตอบ (1 คนสามารถส่งได้ 1 ครั้งเท่านั้น)