O&P Quality Trade Company Limited

ข้อสอบสำหรับผู้สมัครงานตำแหน่ง”เจ้าหน้าที่ดูแลโฆษณา”

Ad Ops Exam

ประสบการณ์การเป็น"มือยิงโฆษณาระดับพระกาฬ"ของท่าน


Facebook Ads

หากเคยใช้กรุณาตอบคำถาม หากไม่เคยใช้สามารถข้ามได้เลย


Google Ads

หากเคยใช้กรุณาตอบคำถาม หากไม่เคยใช้สามารถข้ามได้เลย


เอกสารรับรอง


กรุณาตรวจสอบคำตอบของท่านก่อนกด"ส่งข้อสอบ"